این هم کلیپی زیبا از سخنرانی دکتر حسن عباسی در مورد خدمت نامقدس سربازی حتما دانلود کنید و ببینید خیلی خوبه