عاقبت دشمنی با شعائر حسینی (علیه لسلام) 
 از زبان حضرت آیت الله العظمی سیدصادق حسینی شیرازی (حفظه الله)