این کلیپ داستان توبه یک دختر خانمی است که بد حجاب بوده و اهل گناه