راه ها و دستورهاى پیشگیرى

اكنون كه این حقایق روشن شد توجه عمیق همه جوانان عزیز را به نكات زیر جلب مى كنیم، براى پیشگیرى از بروز این عادت و اگر خداى نكرده آلوده شده اند براى درمان آن:

گام نخست

1- نخستین مطلبى كه مبتلایان باید به آن توجّه كنند این است كه این عادت شوم جنسى با تمام آثار مرگبارى كه دارد قابل معالجه و درمان است، و به گواهى پزشكان و بسیارى از افرادى كه آلوده بوده اند اگر از طریق صحیحى وارد شوند مانند هر عادت و اعتیاد غلط دیگر به طور حتم برطرف خواهد گردید.

قابل توجّه این كه بیشتر آثار شومى كه به واسطه آن به وجود آمده در مدت نسبتاً كوتاهى پس از قطع آن برطرف خواهد گردید، زیرا نشاط و نیروى جوانى مى تواند بیشتر ضایعات گذشته را جبران نماید (نمى گوییم همه آن را، مى گوییم، بیشتر آن را) و همان طور كه زخم هاى تن كودكان و جوانان خیلى زود التیام پیدا مى كند آثار سوء این عمل نیز پس از بیدارى (در صورتى كه به موقع متوجّه شوند) در مدّت نسبتاً كمى برچیده خواهد شد.

آن دسته از جوانان مبتلا كه از بهبودى خود مأیوس و یا در تردیدند سخت در اشتباه هستند، و همین یأس و تردید بزرگ ترین سد راه آنهاست (دقت كنید).

بنابراین نخستین و لازم ترین موضوعى كه آنها باید به آن توجه و ایمان داشته باشند همان امكان سریع ترك این عادت شوم و ننگین و رهایى یافتن از بسیارى عواقب آن است.

اكنون كه گام نخستین برداشته شد و با ایمان و امیدوارى كامل به سوى درمان این مبتلایان پیش مى رویم باید خود را براى به كار بستن نخستین دستور آماده كنند.

* * *

مهمتر از آنچه تصوّر شود

2- پزشكان عموماً معتقدند براى ترك هر نوع اعتیاد قبل از هر چیز اراده و تصمیم لازم است، تصمیمى قاطع و جدى و محكم.

ممكن است شما این موضوع را یك موضوع ساده و معمولى تلقى كنید امّا ما به شما مى گوییم بیش از آنچه تصوّر نمایید این موضوع مهم و مؤثّر است.

براى گرفتن تصمیم باید نخست به زیان هاى ادامه این عمل خطرناك اندیشید و آنچه از زیان هاى آن در بحث هاى گذشته یادآور شدیم با دقت چندین مرتبه از نظر گذراند. و عواقب شومى كه در انتظار معتادان است در نظر مجسم ساخت، و با توجّه به شخصیت و قدرت فوق العاده اى كه در هر انسانى نهفته شده - مخصوصاً در جوانان - باید تصمیم گرفت، تصمیمى آهنین و خلل ناپذیر.

حتماً مى دانم در این جا بعضى از جوانان مبتلا، به من ایراد مى كنند كه «ما قادر به تصمیم گرفتن هم نیستیم و نیروى تصمیم از ما سلب شده، بارها تصمیم گرفته ایم و باز هم شكسته ایم»!

ما به این ایراد شما كاملا توجّه داریم امّا شما هم به پاسخ ما كاملا توجّه و دقّت كنید:

من از این گونه افراد مى پرسم: «آیا هرگز شده در پیش روى پدر و مادر و برادر، دبیر و یا شخص محترم دیگرى آشكارا دست به این كار بیالایید هر قدر هم (مثلا) ناراحت باشید؟...

حتماً خواهید گفت: نه.

مى پرسم چرا؟

مى گویید آخر چنین كارى شرم آور است!

مى گوییم: معناى سخن شما این است چون این كار شرم آور است ما تصمیم گرفته ایم در پیش روى آنها انجام ندهیم!

این موضوع به خوبى ثابت مى كند كه شما هرگز آن طور كه خیال مى كنید بى اراده و بى اختیار به سوى این عمل كشانده نمى شوید، اگر بى اختیار و فاقد اراده بودید براى شما حضور این افراد و عدم آن كوچك ترین تفاوتى نداشت!

شما باید بكوشید این «اراده نیرومند خود» را كه در چنین مواردى به كار مى اندازید به همه جا گسترش دهید، این سرمایه در وجود شما هست پس چرا از آن استفاده نمى كنید؟

این را هم فراموش نكنید كه خدا در همه جا حاضر و ناظر اعمال شماست و شما در همه جا در حضور او هستید آیا شایسته است در حضور چنین پروردگارى دست به چنین آلودگى بزنید؟!

جالب توجّه این كه در یكى از سخنان پیشوایان بزرگ اسلام امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم: روزى یك نفر به خدمتش عرض نمود: بیچاره فلان كس مبتلا به «یك نوع انحراف جنسى» شده (نوع دیگرى غیر از این عادت) و از خود هیچ گونه اراده اى ندارد!

حضرت با عصبانیت فرمود: چه مى گویى؟! آیا حاضر است این عمل را پیش روى مردم هم انجام دهد؟!

عرض كردند: نه.

فرمود: پس معلوم مى شود به اراده و اختیار خود اوست...

و امّا این كه بعضى مى گویند: «بارها تصمیم گرفته ایم و شكسته ایم» ما به این افراد صریحاً اعلام مى كنیم: شكستن تصمیم به معناى از بین رفتن همه آثار آن در وجود انسان نیست، همین تصمیم شكسته شده رسوباتى در اعماق دل و روح انسان باقى مى گذارد و زمینه را براى تصمیم نهایى بیش از گذشته، آماده مى سازد (دقت كنید).

اجازه بدهید مثالى براى شما بیان كنم:

بسیارى از اوقات انسان مى كوشد با پاى خود از كوهى بالا رود و یا با اتومبیل از یك سر بالایى تند بگذرد، دفعه اوّل و دوّم و گاهى دفعه دهم عقب گرد مى كند و نمى تواند، ولى آخرین بار موفق مى شود و از آن مى گذرد، این سخن به این معنا نیست كه در دفعات اوّل هیچ كارى انجام نداده بلكه هر دفعه كه براى عبور از این راه دشوار اقدام نموده و عقب رفته به طور ناخودآگاه یك مقدار آمادگى آموخته و ذخیره كرده و بالاخره در پایان پیروز شده است.

دانشمندان مى گویند براى حفظ یك قطعه شعر یا نثر ممكن است در نخستین بار 5 مرتبه تكرار آن لازم باشد، و پس از مدّتى ممكن است فراموش گردد امّا براى حفظ آن در دفعه آینده مسلّماً 5 مرتبه تكرار لازم نیست ممكن است سه مرتبه هم كافى باشد. یعنى رسوبات تصمیم ها و یادگیرى هاى گذشته همواره در روح انسان باقى مى ماند. مسائل مربوط به روان انسان همه از این قبیل است.

بنابراین اگر ده بار هم تا كنون تصمیم گرفته اید و شكسته اید هم اكنون آماده یك تصمیم قاطع و جدّى و آهنین براى ترك هر نوع اعتیاد غلط شوید و تمام نیروهاى معنوى خود - مخصوصاً ایمان به خدا - را بسیج كنید و این گفتار پیشواى بزرگ ما على(علیه السلام) را فراموش نكنید آن جا كه مى فرمود: «افراد با ایمان همچون كوه سرسخت و با استقامتند».

اكنون كه تصمیم نهایى خود را گرفتید دستورات دیگر آینده را دقیقاً به كار بندید.

دستورهاى ده گانه